وزوز احساساتی

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

هریک از زنبورها در واقع شخصیت منحصر به‌فردی دارند که آن‌ها را قادر می‌سازد مسائل پیش‌رو را حل کنند، تصمیم‌گیری کنند و واکنش‌هایی نشان دهند که انگار عواطفی شبیه انسان‌ها دارند.