نسخه صوتی «رو در رو با جهان پیش‌بینی‌ناپذیر»

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

برای زندگی در قرن ۲۱ چه باید آموخت؟

  • بخشی از کتاب «۲۱ درس برای قرن بیست و یکم»، اثر جدید «یووال نوح هرراری» (Yuval Noah Harrari)