وگان بودن یا نبودن

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

آیا وگانیسم مد روز است یا باید همگی گوشت و لبنیات را کنار بگذاریم؟