بی‌ادبی

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

همه ما با رفتارهای بی‌ادبانه، از عصبانیت حین رانندگی گرفته تا ایجاد مزاحمت برای همکاران و حرف زدن در سالن سینما، آشنا هستیم. اما آیا از دانشی که ورای رفتارهای بد نهفته است، اطلاع دارید؟