سرگذشت هولناک حسنلو

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

سرانجام امروز می‌توانیم حقایق مربوط به شهری متعلق به عصر آهن را که به مدت سه هزار سال مدفوت بود، روایت کنیم.