رژیم گرفتن چاقتان می‌کند

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

از آن‌جا که فرم بدنمان را ژن‌هایمان تعیین می‌کنند، نیازی به شمارش کالری‌های دریافتی نداریم.