می‌توانیم روند تکامل را تغییر دهیم

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

با استفاده از درایوهای ژنی و با هدف دستکاری DNA موجودات، قادر خواهیم بود تا بیماری‌ها را ریشه‌کن کنیم، استفاده از آفت‌کش‌های سمی را به حداقل برسانیم و نسل گونه‌های مهاجم را نابود کنیم.