آیا مطمئنید که آنچه به‌یاد می‌آورید، گذشته واقعی‌تان است؟ خیلی از این خاطرات باارزش ممکن است ساخته و پرداخته مغزتان باشند.