رمزگشایی از ذرات انسان

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

حدود ۳۷ تریلیون سلول در بدن انسان وجود دارد و ما بالاخره در حال فهمیدن عملکرد آن‌ها هستیم.