نجوای گیاهان

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

فقط حیوانات نیستند که می‌توانند یاد بگیرند، سازگار شوند و به‌خاطر بسپارند.