I know, therefore I am | هستم چون می‌دانم

Managing Editor: Ali Valeh / Editor in Chief: Mohammad Ara / Logo Designer: Behzad Shishegaran / Podcast Producer: Farzawn Loeloei / Narrators: Farzawn Loeloei, Mohammad Ara, Soufi Shad / Graphic Designer: Zoleykha Movahedzadeh | صاحب‌امتیاز: علی واله / سردبیر: محمد آرا / طرح لوگو: بهزاد شیشه‌گران / تولید پادکست: فرزان لؤلؤیی / گویندگان: فرزان لؤلؤیی، محمد آرا، سوفی شاد / طراح گرافیک: زلیخا موحدزاده

RSS »iTunes »

بازی‌ها روی ابرها - نسخه تصویری 

11-08-2019

آینده بازی، یک جعبه نیست

More   Download

Filetype: MP4 - Size: 172.42MB - Duration: 27:40 m


بازی‌ها روی ابرها - نسخه صوتی

11-08-2019

آینده بازی، یک جعبه نیست

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 25.33MB - Duration: 27:40 m (128 kbps 48000 Hz)


غذای خدایان

11-08-2019

دنیای شگفت‌انگیز نوآوری در شکلات‌سازی

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 10.43MB - Duration: 11:23 m (128 kbps 48000 Hz)


از شماره 17 چه خبر 

11-08-2019

معرفی مجله شماره 17

More   Download

Filetype: MP4 - Size: 16.86MB - Duration: 3:20 m


آینده رانندگی: خودروهای خودمختار

14-07-2019

خودروهای خودران به کمک مجموعه‌ای از فناوری‌های جدید، مفهومی نوین از جابه‌جایی را برای مسافران به ارمغان می آورند.

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 11.8MB - Duration: 12:54 m (128 kbps 48000 Hz)


آسانسور فضایی 

14-07-2019

دو ماهوارۀ کوچک و ۱۴ متر کابل، بله « ۱۴ متر»، زمین را ترک کرده‌اند تا رویای دانشمندان ژاپنی را به بوتۀ آزمایش بگذارند؛ آسانسور فضایی. در سال ۲۰۵۰، کابلی به طول ۹۶۰۰۰ کیلومتر و یک ایستگاه فضایی، جایگزین این تجهیزات خواهند شد

More   Download

Filetype: MP4 - Size: 70.75MB - Duration: 12:47 m


از شماره 16 چه خبر 

14-07-2019

معرفی مجله شماره 16

More   Download

Filetype: MP4 - Size: 18.31MB - Duration: 3:12 m


لبه شادکامی

14-07-2019

چرا به‌لطف انتخاب طبیعی، هرگز تضمینی برای رضایت‌مندی از زندگی وجود ندارد

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 20.05MB - Duration: 21:54 m (128 kbps 48000 Hz)


صدای دیگر موسیقی 

09-06-2019

حدود ۴۰ سال پیش، زمانی که فقر و ناامنی‌های اجتماعی، جامعه و به‌خصوص کودکان و نوجوانان ونزوئلا را دربرگرفته بود، آبرئو با ایجاد یک پروژه توانست هزاران نفر از آن‌ها را از طریق آموزش موسیقی از خطر نجات دهد

More   Download

Filetype: MP4 - Size: 283.44MB - Duration: 24:39 m


از شماره 15 چه خبر 

09-06-2019

معرفی مجله شماره 15

More   Download

Filetype: MP4 - Size: 33.94MB - Duration: 2:56 m


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |