واقعیت یا توهّم واقعیت

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

اگرچه این ایده که ادراک ما با واقعیت انطباق دارد، ذاتی و شهودی است، ولی احتمالاً چشم ما را به روی حقایق عمیق‌تر می‌بندد.