رو در رو با جهان پیش‌بینی‌ناپذیر

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

بخشی از کتاب «۲۱ درس برای قرن بیست و یکم»، اثر جدید «یووال نوح هرراری» (Yuval Noah Harrari)

نویسنده کتاب‌های پرفروش «انسان خردمند» و «انسان خداگونه»