درباره ما

مجله علمی، اجتماعی، فرهنگی ساعت ایکس، کار خود را در فروردین ۱۳۹۷ آغاز کرد.

صاحب‌امتیاز: علی واله
سردبیر: محمد آرا
طرح لوگو: بهزاد شیشه‌گران
طراح گرافیک: روزبه عبادی، زلیخا موحدزاده
طراح جلد: حبیب طهماسبی
تولید پادکست: فرزان لؤلؤیی
گویندگان: فرزان لؤلؤیی، محمد آرا، سوفی شاد