ارتش فضایی

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

نبردهای سنتی زمینی، دریایی و هوایی را فراموش کنید. پیشرفت‌های سریع در فناوری و اتکا به ماهواره‌ها برای همه چیز، از ارتباطات گرفته تا مسیریابی، درگیری‌ها را به عرصه جدیدی وارد می‌کند: فضا