خطاهای فضایی هالیوود

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

پرده نقره‌ای سینما چه حقایقی از فضا را درست و چه حقایقی از آن را به غلط به تصویر کشیده است؟