خود «واقعیِ» شما واقعی نیست

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

آیا مطمئنید که آنچه به‌یاد می‌آورید، گذشته واقعی‌تان است؟ خیلی از این خاطرات باارزش ممکن است ساخته و پرداخته مغزتان باشند.