خوابیدن در مسیر تکامل

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

ممکن است عادت خواب منحصربه‌فرد ما به همان اندازه راه رفتن روی دو پا برای موفقیت هومینین‌ها ضروری بوده باشند؛ هرچند که دانشمندان درباره این‌که اصولاٌ چرا می‌خوابیم، نظر قطعی ندارند.