عصر چوب فرا می‌رسد

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

آسمان خراش، اتومبیل، هواپیما، باتری و حتی لیزر را می‌توان از چوب ساخت و تازه با تغییرات اقلیمی هم مبارزه کرد.