راز میکروبیوم

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

بدن ما زیستگاه میکروب‌هایی چنان عجیب است که می‌توانند درخت زندگی را بازنویسی کنند. این «مادۀ تاریک» زیست‌شناختی سلامتی‌مان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.