مه‌بانگ در مه

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

آنا ایجاس، کیهان‌شناس، درباره سرمنشأ دنیا ایده جدید و تکان‌دهنده‌ای دارد.