کمک! من افتاده‌ام توی سیاه‌چاله

هیچ‌کس نمی‌داند پس از ورودتان به سیاه‌چاله چه اتفاقی می افتد؛ اما ایده‌های زیادی دراین‌باره وجود دارد. با انتشار نخستین تصویر سیاه‌چاله در چند هفتۀ گذشته، هرگونه شک و تردید باقی مانده در مورد وجود این هیولاهای فضا – زمان از بین رفت. با این‌حال، در مورد این که داخل سیاه‌چاله ها چه اتفاقی می افتد، فیزیک‌دان‌ها هنوز به شدت با هم اختلاف نظر دارند.

(بیشتر…)