مجرم‌ها چطور گیر می‌افتند؟

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

دانشمندان پزشکی قانونی پیوسته روش‌های ابتکاری برای جمع‌آوری شواهد و گیرانداختن «آدم‌های بد» ابداع می‌کنند.