آشنایی با موسیقی هند

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

آغاز موسیقی هند را باید از میان افسانه‌های زیبا و خیالیِ خدایان پیدا کرد چرا که در این داستان‌ها، خدایان آفریننده و حامی موسیقی بوده‌اند. موسیقی همیشه بخش مهمی از زندگی هندی‌ها بوده است.