حیله‌های ذهن

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

خاطره کاذب چیزی بسیار فراتر از یک اسپاسم ذهنی بی‌فایده است و ممکن است مزیت‌هایی داشته باشد.