صبح کوآنتومی شما به‌خیر

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

چگونه علم ریز‌ذرات شما را قادر به بوییدن، دیدن، لمس کردن و خیلی کارهای دیگر می‌کند.