جادوی کاریزما

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

انگار اعتماد به‌نفس، دال بر صلاحیت است.