آینده رانندگی: خودروهای خودمختار

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

خودروهای خودران به کمک مجموعه‌ای از فناوری‌های جدید، مفهومی نوین از جابه‌جایی را برای مسافران به ارمغان می آورند.