لبه شادکامی

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

چرا به‌لطف انتخاب طبیعی، هرگز تضمینی برای رضایت‌مندی از زندگی وجود ندارد؟