۸ شگفتی مغز انسان

منتشرشده توسط گروه ساعت ایکس در تاریخ

هرچه بیشتر در مورد مرکز فرماندهی خود بدانیم، بیشتر شگفت‌زده می‌شویم.