آشنایی با موسیقی بوشهر

موسیقی محلی بوشهر عوامل و خصوصیاتی را از سرزمین‌هایی مانند آفریقا و هند وام گرفته و با ویژگی‌های بومی و سنتی خود هماهنگ کرده است؛ به‌طوری که می‌توان گفت یکی از پارامترهای مشهور موسیقی بوشهر یعنی ترکیبات زیبای ریتمیک، حاصل همین درهم آمیختگی فرهنگی است.

(بیشتر…)

کمک! من افتاده‌ام توی سیاه‌چاله

هیچ‌کس نمی‌داند پس از ورودتان به سیاه‌چاله چه اتفاقی می افتد؛ اما ایده‌های زیادی دراین‌باره وجود دارد. با انتشار نخستین تصویر سیاه‌چاله در چند هفتۀ گذشته، هرگونه شک و تردید باقی مانده در مورد وجود این هیولاهای فضا – زمان از بین رفت. با این‌حال، در مورد این که داخل سیاه‌چاله ها چه اتفاقی می افتد، فیزیک‌دان‌ها هنوز به شدت با هم اختلاف نظر دارند.

(بیشتر…)

آشنایی با موسیقی هند

آغاز موسیقی هند را باید از میان افسانه‌های زیبا و خیالیِ خدایان پیدا کرد چرا که در این داستان‌ها، خدایان آفریننده و حامی موسیقی بوده‌اند. موسیقی همیشه بخش مهمی از زندگی هندی‌ها بوده است.

(بیشتر…)